KURUMSAL

Haberler

Lojistik Koordinasyon Kurulu Hayata Geçiyor

5 Şubat 2016 Cuma

Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığımızın verileriyle, 2023 yılında 60 Milyar $ düzeyinde döviz geliri sağlaması öngörülen taşımacılık ve lojistik sektörümüzün, arzu edilen potansiyelini hayata geçirebilmesi en öncelikle giderilmesi gereken sorun "farklı kurumlar arasındaki eşgüdüm" sorunudur.

Bu sorunun çözümü amacıyla 28 Ocak 2016 tarih ve 29607 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Başbakan imzalı 2016/2 sayılı “Lojistik Koordinasyon Kurulu Genelgesi” ile;

  •     Lojistik ile ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının rollerini belirlemek,
  •     Müşterek konularda eşgüdüm sağlamak,
  •     Ortak karar alınması gereken konularda kararları almak,
  •     Lojistik mevzuat düzenlemelerini hayata geçirmek,

Amacıyla “Lojistik Koordinasyon Kurulu” kurulmuştur.
 
Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Eylem Planı kapsamında kurulan “Lojistik Koordinasyon Kurulu”, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığının Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlarının katılımlarından oluşmaktadır.
 
Kurul tarafından alınan kararların uygulanması ve takibi Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 
İlgili 2016/2 sayılı Lojistik Koordinasyon Kurulu ilişikte yer almaktadır.


Kaynak: UND

Tüm Haberler
KVK Aydınlatma Metni | İlgili Kişi Başvuru Formu | Açık Rıza Formu | Çerez Politikası